Hotline: 0258.3824.945
Facebook twitter in Facebook

Hoạt Động Đào Tạo K04B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K04B - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Nghiệp Vụ Vận Tải&Cấu Tạo Sửa Chữa

Khóa Ngày03/02/2020 (08h - 10h Sáng)

Khóa Đêm03/02/2020 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K01E - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K01E - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày04/02/2020 (08h - 10h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K01D - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K01D - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày04/02/2020 (08h - 10h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K01C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K01C - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày04/02/2020 (08h - 10h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K03B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K03B - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày04/02/2020 (08h - 10h Sáng)

Khóa Đêm04/02/2020 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K02B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K02B - 2020

Phân Xe : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Khóa Ngày/02/2020 (14h Trưa)

Khóa Đêm/02/2020 (17h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K01B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K01B - 2020

Phân Xe : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Khóa Ngày04/02/2020 (14h Trưa)

Khóa Đêm04/02/2020 (17h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K08E - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K08E - 2019

Tốt Nghiệp 05/02/2020

Sát Hạch 29/02/2020 

Hoạt Động Đào Tạo K08D - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K08D - 2019

Tốt Nghiệp 05/02/2020

Sát Hạch 29/02/2020

Hoạt Động Đào Tạo K16C - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K16C - 2019

Bài : Tập Lái Xe Trong Bãi Phẳng

Ngày : 03/02 - 09/02

Tốt Nghiệp 23/05/2020 (Dự Kiến)

Sát Hạch 11/04/2020 (Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K28B - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K28B - 2019

Bài : Tiến,Lùi,Thẳng,Song Song,Bó Vỉa

Ngày : 03/02 - 09/02

Tốt Nghiệp 21/03/2020 ( Dự Kiến )

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 04 (04/04/2020)

Hoạt Động Đào Tạo K15C - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K15C - 2019

Bài : Tập Lái Xe Trong Hình Chữ Chi

Ngày : 03/02 - 09/02

Tốt Nghiệp 27/04/2020 (Dự Kiến)

Sát Hạch 09/05/2020 (Dự Kiến)

 


Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
02583824945
  • 0583824945
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng

Văn Phòng Trung Tâm: 178 Đường 23/10, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa - 0258.3824945 - 0258.2210501

Cơ sở 1: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa - 0258.2211902

Cơ sở 2: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa - 0258.2470759

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: Hotline: 0903.560.696

Lượt truy cập

Đang online:

1

Lượt truy cập:

340013
Kết nối Facebook


Bản quyền 2017: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng | Thiết kế website: hpsoft.vn