Hotline: 0258.3824.945
Facebook twitter in Facebook

Hoạt Động Đào Tạo K07E - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K07E - 2019

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/10/2019 (08h - 10h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K07D - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K07D - 2019

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/10/2019 (08h - 10h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K13C - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K13C - 2019

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/10/2019 (08h - 10h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K24B - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K24B - 2019

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/10/2019 (08h - 10h Sáng)

Khóa Đêm21/10/2019 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K23B - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K23B - 2019

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày09/10/2019 (08h - 10h Sáng)

Khóa Đêm09/10/2019 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K12C-2019
Hoạt Động Đào Tạo K12C-2019

Phân Xe : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Khóa Ngày30/10/2019 (15h Trưa)

Hoạt Động Đào Tạo K22B - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K22B - 2019

Phân Xe : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Khóa Ngày22/10/2019 (14h Trưa)

Khóa Đêm22/10/2019 (17h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K06E - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K06E - 2019

Tốt Nghiệp 04/11/2019 (Dự Kiến)

Sát Hạch : 16/11/2019 (Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K06D - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K06D - 2019

Tốt Nghiệp 04/11/2019 (Dự Kiến)

Sát Hạch 16/11/2019 (Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K21B - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K21B - 2019

Phân Xe : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Khóa Ngày08/10/2019 (14h Trưa)

Khóa Đêm08/10/2019 (17h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K11C-2019
Hoạt Động Đào Tạo K11C-2019

Phân Xe : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Khóa Ngày09/10/2019 (15h Trưa)

Hoạt Động Đào Tạo K20B - 2019
Hoạt Động Đào Tạo K20B - 2019

Bài : Tiến,Lùi,Thẳng,Song Song,Bó Vỉa

Ngày : 14/10 - 20/10

Tốt Nghiệp 09/12/2019 ( Dự Kiến )

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 12 (16/12)

 


Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
02583824945
  • 0583824945
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng

Văn Phòng Trung Tâm: 178 Đường 23/10, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa - 0258.3824945 - 0258.2210501

Cơ sở 1: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa - 0258.2211902

Cơ sở 2: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa - 0258.2470759

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: Hotline: 0903.560.696

Lượt truy cập

Đang online:

1

Lượt truy cập:

297370
Kết nối Facebook


Bản quyền 2017: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng | Thiết kế website: hpsoft.vn