Hotline: 0258.3824.945
Facebook twitter in Facebook

Hoạt Động Đào Tạo K07C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K07C - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày28/05/2020 (14h - 16h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K12B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K12B - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày28/05/2020 (14h - 16h Chiều)

Khóa Đêm27/05/2020 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K11B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K11B - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày28/05/2020 (08h - 10h Sáng)

Khóa Đêm28/05/2020 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K06C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K06C - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/05/2020 (14h - 16h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K05C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K05C - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/05/2020 (14h - 16h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K10B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K10B - 2020

Lý Thuyết : VP 178 Đường 23/10, Nha Trang

Môn : Luật

Khóa Ngày21/05/2020 (08h - 10h Sáng)

Khóa Đêm21/05/2020 (17h30 - 19h30 Tối)

Hoạt Động Đào Tạo K09B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K09B - 2020

Phân Xe : 1500 Đường 23/10

Khóa Ngày27/05/2020 (8h30 Sáng)

Khóa Đêm: 27/05/2020 (17h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K04C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K04C - 2020

Phân Xe : Trung Tâm Hồng Bàng

Khóa Ngày/05/2020 ( 08h Sáng )

Hoạt Động Đào Tạo K08B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K08B - 2020

Phân Xe : Bãi Xe 1500 Đường 23/10

Khóa Ngày19/05/2020 (08h30 Sáng)

Khóa Đêm19/05/2020 (17h Chiều)

Hoạt Động Đào Tạo K02E - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K02E - 2020

Phân Xe : Trung Tâm Hồng Bàng

Khóa Ngày08/05/2020 (08h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K02D - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K02D - 2020

Phân Xe: Trung Tâm Hồng Bàng

Khóa Ngày08/05/2020 (08h Sáng)

Hoạt Động Đào Tạo K03C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K03C - 2020

Phân Xe : Trung Tâm Hồng Bàng

Khóa Ngày08/05/2020 (08h Sáng)

 


Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
02583824945
  • 0583824945
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng

Văn Phòng Trung Tâm: 178 Đường 23/10, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa - 0258.3824945 - 0258.2210501

Cơ sở 1: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa - 0258.2211902

Cơ sở 2: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa - 0258.2470759

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: Hotline: 0903.560.696

Lượt truy cập

Đang online:

2

Lượt truy cập:

401536
Kết nối Facebook


Bản quyền 2017: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng | Thiết kế website: hpsoft.vn