Hotline: 0258.3824.945
Facebook twitter in Facebook

Hoạt Động Đào Tạo K07C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K07C - 2020

Bài : Tập Lái Xe Trong Hình Chữ Chi

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp 01/10/2021 (Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 10

Hoạt Động Đào Tạo K11B - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K11B - 2021

Bài : Tập Lái Xe Trong Hình Chữ Chi

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp : 16/08/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 08

Hoạt Động Đào Tạo K06C - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K06C - 2021

Bài : Tập Lái Xe Trong Hình Chữ Chi

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp 16/09/2021 (Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 09 (25/09)

Hoạt Động Đào Tạo K10B - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K10B - 2021

Bài : Ghép Xe Ngang,Dọc Vào Nơi Đỗ

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp : 04/08/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 08(14/08)

Hoạt Động Đào Tạo K09B - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K09B - 2021

Bài : Ghép Xe Ngang,Dọc Vào Nơi Đỗ

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp : 26/07/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 08/21

Hoạt Động Đào Tạo K04E - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K04E - 2021

Tốt Nghiệp12/07/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch31/07/2021(Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K04D - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K04D - 2021

Tốt Nghiệp12/07/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch31/07/2021(Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K05C - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K05C - 2020

Bài : Tập Lái Xe Trên Đường Trung Du,Đèo Núi

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp 24/08/2021 (Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 09 (04/09)

Hoạt Động Đào Tạo K08B - 2020
Hoạt Động Đào Tạo K08B - 2020

Bài : Tổng Hợp

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp : 12/07/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch 31/07/2021(Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K04C - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K04C - 2021

Bài : Tập Lái Xe Trên Đường Trung Du,Đèo Núi

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp 26/07/2021 (Dự Kiến)

Sát Hạch Dự Kiến Tháng 08 (14/08)

Hoạt Động Đào Tạo K07B - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K07B - 2021

Bài : Tổng Hợp

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp : 29/06/2021

Sát Hạch 24/07/2021(Dự Kiến)

Hoạt Động Đào Tạo K06B - 2021
Hoạt Động Đào Tạo K06B - 2021

Bài : Tổng Hợp

Ngày : 28/06 - 04/07

Tốt Nghiệp : 16/06/2021(Dự Kiến)

Sát Hạch 11/07/2021(Dự Kiến)

 


Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
02583824945
  • 0583824945
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng

Văn Phòng Trung Tâm: 178 Đường 23/10, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa - 0258.3824945 - 0258.2210501

Cơ sở 1: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa - 0258.2211902

Cơ sở 2: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa - 0258.2470759

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: Hotline: 0903.560.696

Lượt truy cập

Đang online:

1

Lượt truy cập:

648568
Kết nối Facebook


Bản quyền 2017: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng | Thiết kế website: hpsoft.vn